Informació de contacte: 

 

Ylènia Almar
Coordinació administrativa de GraphCAT
graphcat@icn2.cat